Polityka Prywatności Sklepu Internetowego „Opolskie Miody”

Data wejścia w życie: [data]

§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu internetowego „Opolskie Miody”, dostępnego pod adresem www.opolskiemiody.pl, prowadzonego przez firmę „Opolskie Miody” z siedzibą w Kurznie, ul. Miciewicza 105, 46-037, NIP: 9910376043.

1.2. Sklep podejmuje wszelkie środki, aby zachować bezpieczeństwo i poufność przekazanych danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

§2 Rodzaje Danych Osobowych

2.1. Sklep gromadzi i przetwarza następujące kategorie danych osobowych Klientów:

a) Dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

b) Dane związane z transakcjami, w tym dane dotyczące zamówień, płatności, historii zakupów.

§3 Cel i Zakres Przetwarzania Danych

3.1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:

a) Realizacji zamówień i świadczenia usług oferowanych przez sklep.

b) Obsługi klienta, w tym udzielania informacji, rozpatrywania reklamacji oraz udzielania wsparcia technicznego.

c) Przesyłania informacji handlowych, newsletterów (o ile Klient wyraził na to zgodę).

3.2. Sklep nie przetwarza danych w sposób sprzeczny z przepisami prawa oraz nie udostępnia ich osobom trzecim bez zgody Klienta, z wyjątkiem przypadków przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

§4 Bezpieczeństwo Danych

4.1. Sklep podejmuje wszelkie środki, aby chronić dane osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem czy nieuprawnionym ujawnieniem.

4.2. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnione osoby zatrudnione w sklepie, które są zobowiązane do zachowania ich poufności.

§5 Prawa Klienta w Zakresie Danych Osobowych

5.1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

5.2. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

5.3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, Klient ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.

§6 Cookies i Technologie Śledzące

6.1. Sklep używa plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz zbierania danych statystycznych.

6.2. Klient ma możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej.

§7 Zmiany w Polityce Prywatności

7.1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej sklepu.

§8 Kontakt

8.1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności można kierować na adres e-mail: [adres e-mail] lub pisemnie na adres siedziby sklepu.

§9 Postanowienia Końcowe

9.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie sklepu.

9.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, o czym Klienci zostaną poinformowani drogą elektroniczną.